XXVII. konference dětských hematologů a onkologů očima medika

Student 5. ročníku Igor Odintsov využil nabídky organizátorů k volnému vstupu na pravidelnou každoroční konferenci. Své postřehy shrnul v reportáži. Jako bonus přinášíme záznam veršované přednášky doc. Ondřeje Hrušáka.


„Igore, příští víkend je konference o dětské onkologii. Pokud napíšete motivační dopis panu profesoru Trkovi, tak máte šanci na vstup zdarma,“ hlásil email od mé školitelky doktorky Krskové. Zprávu jsem samozřejmě přečetl v noci 12 hodin před deadlinem, ale o to větší bylo mé překvapení, když jsem jako odpověď na krátký dopis o mém vztahu k onkologii a vědě dostal pozvánku na akci celorepublikového rozsahu.

Přesněji řečeno jde o XXVII. konferenci dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky. Deset nadšených zájemců z řad studentů se mohlo zúčastnit této prestižní akce v hotelu Pyramida, která probíhala od pátku 6. 10. do neděle 8. 10., aby si vyslechlo nejnovější poznatky z onkologie a hematologie od největších českých a slovenských odborníků. Nechyběli ani zahraniční řečníci, ale podívejme se na program postupně.

Velkolepé prostory Pyramidy byly rozdělené do tří sálů, které byly věnovány různým publikům: lékařskému, sesterskému a rodičovskému. Dále pokračuji sekcí lékařskou, jelikož byla předmětem mého zájmu po celé tři dny.

Po úvodním proslovu prof. Starého v pátek odpoledne začal první přednáškový blok věnovaný leukemiím. Účastníci konference se mohli seznámit s výsledky posledních studií o protokolech léčby, stratifikaci a minimální residuální chorobě u AML a ALL. Ačkoliv je pro studenta těžké se plynule orientovat v moderním dění dětské hematoonkologie, odnesl jsem si z představeného bloku dobrý dojem: česká a slovenská onkologie pokročily v posledních letech významně kupředu a je to proces, který nezastavuje, proto i začínající vědci mají šanci přispět k rozvoji terapie krevních malignit.

Po krátké přestávce následoval blok přednášek o dětské hematologii. Témata byla podstatně rozmanitější, mluvilo se o trombózách portálních žil novorozenců, trombocytárních mikroangiopatiích po transplantaci, nebo dokonce i o endovaskulární léčbě hluboké žilní trombózy mladistvých. Blok uzavřela rozsáhlá přednáška primáře oddělení dětské hematologie FN Brno Blatného o celorepublikové léčbě hemofilie v roce 2016 a účastníky nepochybně potěšilo to, že léčba hemofilie u nás je na vysoké úrovni.

Po přednáškách následoval večerní raut a debaty u posterové sekce. Těžko si vymyslíte lepší způsob jak strávit páteční večer, než se sklenicí vína u zapálené diskuse kolem vědeckého posteru.

Druhý den začal blokem přednášek zahraničních hostů. Kathy Pritchard-Jones z Londýna a Norbert Graf z Německa přednášeli o biomarkerech a strategiích léčby nefroblastomu, na což navázali domácí vědci. Ze zahraničních hostů také vystoupila Eva Steliarova z IARC (International Agency for Research on Cancer, jedna z největších mezinárodních organizací věnujících se výzkumu rakoviny), která hovořila o celosvětové epidemiologii dětských malignit, a byla doplněna dvěma přednáškami svých českých a slovenských kolegyň. Mezi vyzvanými přednášejícími byl i profesor Šnajdauf, který mluvil o výborných výsledcích chirurgické léčby hepatoblastomů.

Po obědě a doprovodném programu ve Strahovské knihovně následovalo edukační sympozium skupiny CLIP, věnované nejnovějšímu experimentálnímu protokolu léčby ALL a genetickým i cytometrickým vyšetřením pro stratifikaci a stanovení minimální residuální choroby. Třešničkou na dortu druhého dne konference byl poetický projev docenta Hrušáka. Tragikomická báseň vtipně vyprávěla strhující příběh jednoho lymfoblastu, který se ocitl „in the wrong place at the wrong time“. Autor údajně příběh prožil ve vlastním snu... Zkrátka takto poznáte zapáleného vědce. Poezie pana docenta získala největší potlesk konference, a zbývá jen doufat, že i studentskou Vědeckou konferenci obohatí pan docent nějakým svým dílem.

Záznam přednášky doc. Ondřeje Hrušáka můžete zhlédnout zde:

V neděli dopoledne se mluvilo o paliativní péči, dlouhodobých následcích a rehabilitaci v dětské onkologii. Příspěvky, občas smutné, občas vtipné, ale vždy nadějné, připomněly, že nejen celková čísla hýbou onkologií, ale i osud každého pacienta zvlášť je nesmírně důležitý. Konferenci završily přednášky o nových onemocněních a terapeutických postupech.

Závěrem chci říci, že vědecké konference jsou pro studenta výbornou příležitostí podívat se, jaká věda se dělá v daném oboru a jak se obor rozvíjí. Dobrým příkladem pro mladého vědce jsou i samotné výstupy některých odborníků, které ukazují, jak se má vědecká práce prezentovat. Také se ale domnívám, že výhodu z účasti studentů získá i sám obor, protože nepochybně přitáhne pozornost budoucích absolventů. Ti ostatně mohou také vidět, že i u nás se dělá dobrá věda a dobrá medicína.

Igor Odintsov

Vydáno: 25. 10. 2017 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková