Prohlášení, názory, eseje

Váha v rukou lékaře

3. 6. 2021

Víte, co znamená termín fat-shaming? Máte s touto problematikou osobní zkušenost? Z pozice medika a lékaře se nad tématem zamýšlí studentka 4. ročníku Všeobecného lékařství Jitka Ludvíková. Článek zveřejňujeme ve spolupráci s redakcí Motoláku.

Moje neoblomnost se vyplatila

12. 5. 2021

Vojtěch Berka z 6. ročníku Všeobecného lékařství je na erasmu v hanzovním městě Lübeck v severním Německu. Píše o svých zážitcích a posílá fotografie.

V každé dnešní sestře se zrcadlí část Florence Nightingale

12. 5. 2021

Život Florence Nightingale, považováné za zakladatelku profesionálního ošetřovatelství, u příležitosti Mezinárodního dne sester připomínají dr. Daniel Jirkovský, přednosta Ústavu ošetřovatelství 2. LF UK a FN Motol, a Mgr. Jana Nováková, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN Motol.