Prohlášení děkana 2. lékařské fakulty UK k ukrajinským studentům

Já i celé vedení naší lékařské fakulty s obavami vnímáme napjatou situaci mezi Ukrajinou a Ruskem. Je zřejmé, že verbální hrozby i politický neklid mají negativní dopad na život občanů, jejich psychickou pohodu i ekonomickou situaci. Pevně přitom věříme, že nedojde k další eskalaci a vzniku skutečného ozbrojeného konfliktu. Prosazování vlastních zájmů pomocí výhrůžek a násilí, respektive na úkor okolí, neodpovídá principům moderní evropské civilizace.

Chtěli bychom ujistit naše studenty z Ukrajiny, že si plně uvědomujeme, jaké dopady stávající situace může mít na jejich život i na životy jejich blízkých. Jsme kdykoliv připraveni je podpořit – ať už by se jednalo o morální podporu anebo o pomoc psychologickou či jinou. Neváhejte nás v případě potřeby kontaktovat, případně cestou ombudsmanky pro studenty.

Situaci budeme dále sledovat a hledat cesty, jak v případě otevřeného konfliktu pomoci našim i dalším studentům z Ukrajiny.

Věřím, že zdravý rozum nakonec zvítězí.

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Vytvořeno: 18. 2. 2022 / Upraveno: 10. 6. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.