Stanovisko Asociace děkanů lékařských fakult k případnému vládnímu návrhu zavedení pracovní povinnosti

22. 11. 2021

Asociace děkanů lékařských fakult nesouhlasí s možným plošným vyhlášením pracovní povinnosti pro studenty lékařských fakult, a to především proto, že příprava studentů na výkon lékařského povolání byla jak v tomto, tak v minulém roce závažně narušena. Stejně jako v předchozím období nabízíme, že studenti se podle svých možností dobrovolně zapojí do pomoci nemocnicím v nejpostiženějších oblastech.

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan 2. lékařské fakulty

Vydáno: 22. 11. 2021 / Upraveno: 22. 11. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.