Vyhodnotili jsme úspěchy pracovišť za roky 2020–2022 a vyhlašujeme nejlepší

Rádi bychom vás seznámili s výsledky letošního hodnocení úspěchů pracovišť za kalendářní roky 2020 až 2022. Pro nezasvěcené stručná informace na úvod, oč se vlastně jedná. Hodnocení úspěchů vzniklo historicky jako jeden z parametrů hodnocení výkonu pracovišť, na jehož základě získá ústav nebo klinika část finančních prostředků, které může přednosta rozdělit do odměn.

Toto hodnocení umožňuje zohlednit aktivity pracovišť, které významně přispívají k dobrému obrazu naší fakulty, ale nejsou zahrnuty v základních parametrech výkonu, kterými jsou objem výuky včetně její kvality a publikační aktivita. Důležitým dopadem hodnocení také je, že přiměje pracoviště, aby se nad uplynulým rokem zamyslela a zveřejnila své největší úspěchy na webu. Často se tak dovídáme o významných aktivitách, které by jinak mohly uniknout pozornosti. Úspěchy jsou různorodé, a proto samozřejmě v rámci jednoho hodnocení vzájemně jen obtížně porovnatelné. Je významnějším úspěchem učebnice, nebo monografie, uspořádání mezinárodního kongresu, osobní ocenění, udělení patentu, zahraniční mise nebo významný úspěch v oblasti zdravotní péče?

Nelehkého úkolu porovnat neporovnatelné se každoročně ujímají docenti a profesoři naší fakulty a členové kolegia děkana, kteří úspěchy prezentované jednotlivými pracovišti za období uplynulých tří let bodují. V letošním roce se do hodnocení zapojilo 50 z nich a ohodnotili 185 úspěchů z celkových 196. Děkujeme!

A jak to letos dopadlo?

 
Nejlepších pět úspěchů

1.

Prof. Jan Starý obdržel Cenu Neuron 2022 za medicínu

2.

Prof. Josef Veselka je prezidentem International College of Angiology (ICA)

3.

Prof. Marek Babjuk se stal členem výboru Evropské urologické společnosti

4.

Prof. Přemysl Jiruška obdržel Cenu ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2021

5.

Prestižní zahraniční ocenění od světové organizace dětských chirurgů pro prof. Richarda Škábu a prof. Jiřího Šnajdaufa

 
Nejlepších pět pracovišť

1.

Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol

2.

Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol

3.

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol

4.

Kardiologická klinika 2. LF UK a FN Motol

5.

Ústav anatomie 2. LF UK

 

Vítězům blahopřejeme a těšíme se na hodnocení v příštím roce, které proběhne opět v termínu od února do května.

prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
proděkan pro personální záležitosti

Vytvořeno: 18. 5. 2023 / Upraveno: 17. 6. 2023 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.