Úspěchy

Spolupráce Kliniky dětské chirurgie a Lékařů bez hranic v Africe

Mezinárodní spolupráce KDCH 2. LF UK a FNM a nemocnice Lékařů bez hranic Bardensville Junction Hospital, Monrovie, Libérie. MUDr. J. Trachta v rámci měsíčního pobytu vedl operace u 90 dětí s dětsko-chirurgickými a urologickými onemocněními a organizoval školicí program pro místní zdravotnický personál v chirurgické péči o dětské pacienty.

Dětská chirurgie v Lancetu

Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FNM se podílela na mezinárodní multicentrické studii zaměřené na přežití dětí s vrozenou vývojovou vadou trávicího traktu: Mortality from gastrointestinal congenital anomalies at 264 hospitals in 74 low-income, middle-income, and high-income countries. Studie publikovaná v The Lancet zkoumala riziko úmrtí u téměř 4 000 dětí narozených s vrozenými vadami na všech kontinentech. Bylo zjištěno, že děti narozené s vrozenými vadami postihujícími střevní trakt mají riziko úmrtí dvě z pěti v zemích s nízkými příjmy ve srovnání s jedním z pěti v zemi se středním příjmem a jedním z dvaceti v zemi s vysokými příjmy.

Miniinvazivní proktokolektomie u dětských pacientů

Spektrum laparoskopických operací jsme rozšířili o miniinvazivní proktokolektomii a rekonstrukci distální části trávicí trubice J pouchem u dětských pacientů s ulcerózní kolitidou a familiární polypózou. V pilotní skupině bylo operováno 6 pacientů s uspokojivými výsledky. Miniinvazivní metody v dutině břišní jsou šetrnější, méně bolestivé, mají nižší riziko rozvoje nitrobřišních srůstů, rychlejší rekonvalescenci a lepší kosmetický výsledek – viz obr. (proktokolektomie bez nutnosti rozsáhlé laparotomie).

Klinika dětské chirurgie přijata do evropské sítě pro vzácná onemocnění ERNICA

Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FNM splnila v roce 2021 přijímací kritéria a stala se plnohodnotným členem evropské sítě pro vzácná onemocnění ERNICA (European Reference Network for rare Inherited and Congenital Anomalies). ERNICA je Evropská referenční síť pro vzácné dědičné a vrozené (trávicí a gastrointestinální) anomálie. ERNICA je sítí odborných multidisciplinárních zdravotnických pracovníků z řad specializovaných poskytovatelů zdravotní péče z celé Evropy. ERNICA má dnes 40 členských nemocnic ve 12 zemích EU/EHP. Klinika dětské chirurgie je v síti ERNICA jediným centrem v České republice a společně s Polskem jedinými plnohodnotnými centry v rámci střední a východní Evropy.

Dr. A. Kokešová získala Andrew Pinter Prize na evropském kongresu EUPSA

MUDr. Alena Kokešová, Ph.D., získala Cenu prof. Andrewa Pintera za přednášku Non-invasive serum amyloid A measurement can predict a surgical NEC in early stage of the disease na 22nd European Congress of Paediatric Surgery v Aténách v Řecku. Kongres pořádaný v září 2021 organizací EUPSA (European Paediatric Surgeons Association) je nejprestižnější mezinárodní akci dětské chirurgie v Evropě. Oceněná studie byla zaměřená na stanovení biochemických markerů závažného poškození střeva u novorozenců s nekrotizující enterokolitidou.

Mezinárodní live surgery kurz Proximální hypospadie s prof. Cuckowem

Pod vedením školitele profesora Cuskowa z Great Ormond Street Hospital proběhl na Klinice dětské chirurgie v lednu 2020 mezinárodní kurz chirurgického řešení proximální hypospadie. Kurz byl zaměřen na řešení nejtěžších forem hypospadie. Pro účastníky z Česka, Slovenska, Norska, Rakouska, Portugalska a Velké Británie byl mimo přímé účasti na sálech zajištěn také komentovaný on-line přenos.

Prevence selhání ledvin: e-learningový kurz Čistá intermitentní katetrizace u dětíBalonkové klyzma u dětí

Vytvořili jsme a zpřístupnili edukační videa pro rodiče a děti Čistá intermitentní katetrizace u dětíBalonkové klyzma u dětí. Videa vznikla ve spolupráci s firmou Braun, která projekt financuje, a dětsko-urologickým týmem Urologické kliniky VFN. Videa mohou významně přispět ke kvalitě péče a prevenci selhání ledvin u dětí se závažnou poruchou močového měchýře.

Video: Katetrizace přes stěnu břišní – dívka

 

Simulační praktická výuka chirurgie

„Naším cílem je, aby každý medik před dokončením studia uměl zašít ránu.“ V zimním i letním semestru 2020/2021 jsme pro studenty 6. ročníku Všeobecného lékařství na Klinice dětské chirurgie 2. LF UK a FNM otevřeli kurz laparoskopie a chirurgického šití. V určitém termínu se kurzu účastnilo maximálně deset studentů a každý si na umělé kůži nebo prasečích nožičkách osvojil několik typů stehů a vyzkoušel si na trenažérech své laparoskopické dovednosti. Praktickým kurzem, který probíhal v souladu s pandemickými opatřeními proti onemocnění covid-19, prošli všichni studenti 6. ročníku.

Miniinvazivní přístup SILS u dětských pacientů s Crohnovou chorobou

V roce 2020 jsme zavedli miniinvazivní přístup SILS pro provedení ileocékální resekce u dětských pacientů s Crohnovou chorobou. Metoda SILS (single incision laparoscopic surgery) spočívá ve využití jediného minimálního vstupu do dutiny břišní, kdy se přes jeden modifikovaný port aplikují všechny operační nástroje. V roce 2020 jsme jako první v republice tímto přístupem odoperovali devět dětských pacientů s dobrými výsledky. SILS přístup je šetrný, méně bolestivý, s menším rizikem rozvoje nitrobřišních srůstů, s rychlejší rekonvalescencí a lepším kosmetickým výsledkem – viz obr. (střevní resekce bez nutnosti rozsáhlé laparotomie).

Nová metoda léčby pilonidálního sinu: PEPSIT

Doktorand dr. V. Dotlačil zavedl v roce 2019 do spektra dětsko-chirurgických výkonů novou metodu léčby pilonidálního sinu. PEPSiT (pediatric endoscopic pilonidal sinus treatment) je novou metodou miniinvazivní endochirurgické léčby symptomatického pilonidálního sinu u dětí a adolescentů. Výkon je dobře snášen: jednodenní hospitalizace, rychlý návrat do běžného života, nízká bolestivost a spotřeba analgetik. Klinika dětské chirurgie je jediným pracovištěm v ČR, které tento typ výkonu provádí.

Zahájen program robotické pyeloplastiky u dětí

Klinika dětské chirurgie ve spolupráci s Urologickou klinikou 2. LF a FN Motol prof. Babjuka zahájila program robotické miniinvazivní chirurgie u dětí. V roce 2019 bylo s využitím robotického systému Da Vinci odoperováno prvních devět dětí s vrozenou hydronefrozou.

Prof. R. Škába hlavním editorem monografie Dětská proktologie pro praxi

Hlavní editor, prof. R. Škába, je ve světě respektovaným dětským chirurgem se specializací na dětskou proktologii a ve své knize Dětská proktologie pro praxi předává osobní zkušenosti z více než čtyřiceti let klinické praxe v dětské chirurgii a v dětské proktologii. Prof. Škába navíc k autorství na knize přizval přední specialisty z dalších lékařských oborů, a vznikla tak ucelená publikace o dětské proktologii, která sdružuje informace z různých úhlů pohledu. Vydalo nakladatelství Mladá fronta, a. s., v roce 2019.

Mezinárodní live surgery kurz chirurgického řešení močové inkontinence 2019

Pod vedením školitele prof. Henri Lottmana z Hopital Universitaire Necker-Enfants Malades, Paris, proběhl v roce 2019 na Klinice dětské chirurgie mezinárodní workshop chirurgického řešení močové inkontinence. Kurz byl zaměřen na řešení inkontinence u dětí s vrozenými vadami močových cest. Pro účastníky z České republiky, Slovenska, Rakouska, Anglie, Portugalska a Francie byl kromě přímé účasti na sálech zajištěn také komentovaný online přenos.

Kurs rekonstrukčních operací v dětské urologii 2018

Pod vedením školitele profesora Imrana Mushtaqa z Great Ormond Street z Londýna proběhly na Klinice dětské chirurgie  dva workshopy rekonstrukčních operací vrozených vad s mezinárodní účastí (únor, listopad). Kursy byly zaměřeny na operace dětí s exstrofií močového měchýře a s exstrofií kloaky.

První thorakoskopická anastomóza jícnu u kojence v ČR 2018

V roce 2018 provedl tým prof. M. Rygla první thorakoskopickou anastomózu jícnu u atrézie jícnu bez píštěle. Tento typ vrozené vady charakterizuje velká vzdálenost atretických pahýlů jícnu, úspěšné obnovení průchodnosti jícnu vyžaduje opakované operace s postupným prodlužováním jícnu. Miniinvazivní technika operace jícnu snižuje operační zátěž, je prevencí pro vznik skleletálních deformit a přínosem pro další růst a vývoj hrudníku operovaných dětí. V ČR byla tato technika použita poprvé u dvouměsíčního kojence.

Miniinvazivní operace tříselné kýly u dětí technikou PIRS 2018

Laparoskopická plastika tříselné kýly u dětí metodou PIRS (Pierced Inner Ring Suturing – podvaz vnitřního anulu kýlního vaku) byla na KDCH zavedena nově v roce 2018. Při operaci se provede laparoskopická revize obou třísel kamerou a při nálezu tříselné kýly se vak tříselné kýly podváže perkutánně zavedeným stehem v oblasti vnitřního ústí tříselného kanálu.

Dr. Jan Trachta získal 1. cenu na kongresu EUPSA

Mezinárodní ocenění 2018: MUDr. Jan Trachta získal 1. cenu za přednášku: Chronic Urinary Retentio due to Fowler’s Syndrome v kazuistické sekci na 19th European Congress of Paediatric Surgery v Paříži ve Francii.  Kongres pořádaný v červnu 2018 organizací EUPSA (European Paediatric Surgeons´ Association) patří mezi nejprestižnější mezinárodní akce v dětské chirurgii s účastí více než tisíce dětských chirurgů.

První operace gastroschízy v ČR s použitím silikonového sila

Doktorandka MUDr. B. Frýbová zavedla v roce 2017 do spektra chirurgických výkonů plastiku břišní stěny u novorozenců s gastroschízou s pomocí silikonového sila. Při výrazném nepoměru mezi velikostí dutiny břišní a herniovanými střevy je vysoké riziko břišního kompartment syndromu, který je nejčastější příčinou úmrtí pacientů s gastroschízou. Preformované silikonové silo se používá k postupnému uzávěru dutiny břišní, je prevencí pro vznik břišního kompartmentu a výsledná plastika břišní stěny má při zachování pupeční jizvy lepší kosmetický výsledek. V rámci ČR byla tato technika použita poprvé.

Mezinárodní kurz rekonstrukčních operací v dětské urologii

Ve dnech 12.–13. ledna 2017 uspořádala Klinika dětské chirurgie mezinárodní Kurz rekonstrukčních operací v dětské urologii. Pod vedením Prof. I. Mushtaga z Great Ormond Street, UK, si čeští a slovenští dětští urologové přímo na operačním sále osvojovali techniku augmentace močového měchýře s apendikovesikostomií podle Mitrofanova, plastiky hrdla močového měchýře podle Kellyho a operace proximálních hypospadií. Zmíněné operační techniky jsou určené ke zlepšení kvality života u dětí s nejzávažnějšími vrozenými vadami močových cest.

První thorakoskopická operace plicní sekvestrace u dítěte v ČR

V roce 2017 provedl tým prof. M. Rygla první thorakoskopickou resekci plicní sekvestrace u dítěte. Miniinvazivní operace plic jsou prevencí pro vznik skleletálních deformit a jsou významným přínosem pro další růst a vývoj hrudníku operovaných dětí. V rámci ČR byla tato technika použita poprvé u 5letého dítěte.

Spolupořádání 23rd International Meeting of the Pediatric Colorectal Club

Klinika dětské chirurgie a Česká pediatricko-chirurgická společnosti ČLS JEP pořádaly ve dnech 11.–13. 6. 2016 v Praze setkání Pediatric Colorectal Club – prestižní pracovní setkání dětských chirurgů, kteří se zabývají vrozenými i získanými onemocněními tlustého střeva a konečníku u dětí. Local Organizing Committee tvořili prof. Škába a dr. Poš. Pražského setkání se zúčastnilo 138 účastníků z 34 zemí světa.

První provedení plastiky hrdla močového měchýře podle Kellyho v Česku

V roce 2016 provedl urologický tým kliniky dvě v Česku první operace hrdla měchýře a genitálu dle Kellyho u dvanáctiletého chlapce a šestileté dívky. U dětí s těžkými vrozenými vadami jako extrofie močového měchýře nebo kloaky je tato nová operace jedinou nadějí na dosažení kontinence moči a mikce vlastní močovou trubicí, u chlapců jako jediná operace může v dospělosti umožnit pohlavní styk. Technicky extrémně náročná operace se v Evropě dosud prováděla pouze v Londýně, v Nantes.

Klinika spolupracuje s nemocnicí Takeo v Kambodži, založila v ní výukový program

V roce 2016 na žádost České rozvojové agentury při Ministerstvu zahraničí ČR zahájil dětský chirurg a urolog MUDr. Jan Trachta výukový program lékařů v nemocnici Takeo v Kambodži. Kambodžské zdravotnictví nemá kapacitu odoperovat velké množství vrozených urologických vad, hypospadií a epispadií. MUDr. J. Trachta v průběhu dvou výjezdů vedl školení místního personálu a odoperoval 20 místních dětí s těžkými formami hypospadie a epispadie, včetně plastik hrdla měchýře pro kontinuální inkontinenci. V roce 2017 program pokračoval opakovaným výjezdem s operací 8 dětí a školením další skupiny místního personálu.

Břišní katastrofy a syndrom krátkého střeva u dětí (prof. Škába) – kapitola v knize: Koloproktologie, vybrané kapitoly (hlavního autora prof. Hocha)

Břišní katastrofy jsou patologické stavy v dutině břišní, které přímo ohrožují život dětského pacienta nebo zanechávají trvalé závažné následky. Zpravidla jsou spojeny s nevratnou, závažnou ztrátou střeva a následnou dlouhodobou parenterální výživou v rámci syndromu krátkého střeva (SBS). Publikace – Mladá fronta, a. s., 2016, strany 65–77, ISBN 978-80-204-4179-9.

Technical innovation in minimally invasive repair of pectus excavatum

Ve světovém časopisu Pediatric Surgery International jsme v roce 2014 publikovali článek Technical innovation in minimally invasive repair of pectus excavatum. Dle prof. Nusse, autora miniinvazivní operace vpáčeného hrudníku, se jedná o jednu z nejlepších inovací jeho metody (dle sdělení autora). Rygl M, Vyhnánek M, Kučera A, Mixa V, Kynčl M, Šnajdauf J Pediatr Surg Int. 2014, 30: 113–117 ISSN 0179-0358.

Současné možnosti chirurgie, kapitola v monografii Chirurgická onkologie

V roce 2014 byla napsána kapitola z dětské chirurgie do monografie a celostátní učebnice Chirurgická onkologie, hlavního autora prof. Kršky: Šnajdauf J., Rygl M. Současné možnosti chirurgie v komplexní léčbě nádorů hrudníku, břicha a retroperitonea u dětí. s. 809–835 Kapitola v knize: Chirurgická onkologie Krška Z. a kol. Nakladatelství Grada Publishing, a. s., 2014, 904 stran ISBN 978-80-247-4284-7.

Kapitola v knize: Detská chirurgia – Střevní malrotace

V roce 2014 vyšla první slovenská učebnice dětské chirurgie – monografie Detská chirurgia, do které jsme přispěli kapitolou: Škába R. Střevní malrotace. s. 325–328 Kapitola v knize: Detská chirurgia (1. vydanie) Horn František (Editor) Nakladatelství SAP – Slovak Academic Press, s. r. o., 2014, 568 stran ISBN 978-80-89607-24-2.

Poster Primary pulmonary tumors in children – 20 years experience

Na 15th European Congress of Paediatric Surgery, konaném 18.–21. června 2014 v irském Dublinu, MUDr. Barbora Frýbová prezentovala poster Primary pulmonary tumors in children – 20 years experience. Jedná se o největší publikovanou sestavu primárních nádorů plicních u dětí v Evropě (Frýbová B, Šnajdauf J, Rygl M, Vyhnánek M, Mixa V, Kodetová D, Čepelová M, Kynčl M, Mlynářová E).

Hepatopankreatobiliární chirurgie

Autoři: Skalický T., Třeška V., Šnajdauf J. et al. Maxdorf 2011. V rozsáhlé monografii publikoval prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc., a doc. MUDr. Michal Rygl, Ph.D., ucelené kapitoly věnované vrozeným vadám, onemocněním a poraněním jater, žlučových cest a slinivky břišní u dětí.

Aesculap prize

8.–10. září 2011 proběhl ve Štýrském Hradci 24. ročník International Symposium on Paediatric Surgical Research. Součástí sympozia bylo udělení Aesculapovy ceny mladým dětským chirurgům za tři nejlepší sdělení. Z celkového počtu 83 přednášek získala druhé místo MUDr. Lucie Kavalcová, doktorandka v oboru experimentální chirurgie, za prezentaci problematiky skríningu možného výskytu medulárního karcinomu štítné žlázy u pacientů s Hirschsprungovou chorobou. Tomuto tématu se věnuje proktologická skupina Kliniky dětské chirurgie 2. LF UK pod vedením prof. Richarda Škáby od roku 2003. Práce byla následně publikována v časopise Pediatric Surgery International.

Long – gap esophageal atresia: to wait or to elongate – Šnajdauf J, Rygl M

Přednáškou prezentovaný poster o prodlužování jícnu při atrézii zevní metodou pomocí nitě našité na extrémně vzdálené pahýly jícnu a vyvedené mimo dutinu hrudní. Prezentováno 5 pacientů, kde po 2 měsících elongace byla možná anastomóza jícnu a bylo možné tyto děti uchránit od náhrady jícnu žaludkem. Presentovaná sestava je t.č. největší v Evropě. Předneseno na 12. Evropském sjezdu dětských chirurgů v Barceloně, 15.–18. 6. 2011.

První publikace ve světě

Poprvé ve světě byla publikována z Motola chirurgická technika resekce hlavy pankreatu. Šnajdauf J, Rygl M, Petrů O, Kalousová J, Kuklová P, Mixa V, Keil R, Hříbal Z: Duodenum – sparing technique of head resection in solid pseudopapillary tumor of the pankreas in children. Eur J Pediatr Surg 2009; 19; 354–357

Nová metoda prodlužování jícnu

V roce 2009 byla úspěšně zavedena nová metoda zevního prodlužování nevyvinutého jícnu. V minulosti tyto děti musely podstoupit náročnou náhradu jícnu celým žaludkem.

Jako jediní v republice operujeme metodou MIRPE

V roce 2004 jsme zavedli v hrudní chirurgii novou metodu v ČR pro korekci vpáčeného hrudníku. Jedná se o miniinvazivní metodu (MIRPE Mininally Invasive Technique for the Correction of Pectus excavatum). Dosud (2009) bylo provedeno 113 operací. Tuto metodu v ČR zatím používáme pouze v Motole. (foto)

Duet Encompass

Přístroj, kterým od roku 2008 provádíme urodynamické vyšetření pacientů. Vyšetření nám pomáhá odhalit nesprávnou funkci dolních močových cest, a stanovit tak správnou a účinnou léčbu, včetně indikace pacientů k operačnímu řešení.

Kapitoly v knihách

Šnajdauf J, Škába R: Pediatrická chirurgie. Učebnice „Základy speciální chirurgie“ Pavel Pafko et al. ISBN 978-80-7262-402-7 (Galén), ISBN 978-80-246-1451-9 (Karolinum), 2008