Semináře Ústavu lékařské mikrobiologie v zimním semestru 2018/19

Semináře probíhají každý čtvrtek od 11.30, není-li uvedeno jinak.
 

4. 10. 2018
14.00
Radikální změny v hemokultivačních postupech ve FN Motol
ÚLM
 
11. 10. 2018 Zajímavosti z kongresu European Society for Clinical Virology 2018
Ing. Aleš Briksí, Mgr. Lenka Kramná, prof. MUDr. Ondřej Cinek, Ph.D.
 
18. 10. 2018 Molekulární interakce St. aureus s hostitelem
doc. MVDr. Oto Melter, Ph.D., Marie Cabrnochová
 
25. 10. 2018 Divné EBV aneb nejen infekční mononukleóza
MUDr. Petr Hubáček, Ph.D.
 
1. 11. 2018 Raritní endoftalmitida
MUDr. Daniela Lžičařová
 
8. 11. 2018 seminář je zrušený
 
15. 11. 2018 Diagnostická úskalí Borreliové infekce
MUDr. Dita Smíšková
 
22. 11. 2018 Holubi (ne)jsou zdrojem Cryptococcus neoformans pro imunodeficitní pacienty
doc. MVDr. Oto Melter, Ph.D.
 
29. 11. 2018 HSV pneumonie a jejich průběh u pacientů FN Motol, zejména pacientů KAR
MUDr. Eliška Bébrová, MUDr. Petr Hubáček, Ph.D.
 
6. 12. 2018 Accelerate – naše zkušenosti
MUDr. Petr Kabelíková
 
13. 12. 2018 ST-produkující E. coli (STEC) z hlediska diagnostiky, epidemiologie a patogeneze
doc. MUDr. Martina Bielaszewska
 
20. 12. 2018 STD aneb co chytáme z českých luhů a hájů
Ing. Milena Antušková
 
27. 12. 2018 Seminář odpadá
 
3. 1. 2019 ÚLM v roce 2018 ve světovém písemnictví
prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D.
 
10. 1. 2019 MRSA v ČR aktuální situace
Mgr. Jan Tkadlec, Ph.D.
 
17. 1. 2019 Intenzivní medicína v rukách mikrobiologa
MUDr. Jan Beroušek
 
24. 1. 2019 Beta laktamázy a nová antibiotika
prim. MUDr. Otakar Nyč, Ph.D.
 
31. 1. 2019 Výhled mikrobiologa z klinických luhů zpět do mikrobiologického „lesa“
MUDr. Jakub Hurych
 
Vydáno: 23. 10. 2018 / Poslední aktualizace: 7. 11. 2018 / Odpovědná osoba: Administrátor