Semináře Dětské psychiatrické kliniky v zimním semestru 2019/20

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si Vás opět pozvat na pravidelné semináře, které se budou konat každý měsíc ve stážovně na Dětské psychiatrické klinice FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5, pavilon č. 8. Do FN Motol se dostanete trasou A pražského metra - stanice Nemocnice Motol. Telefonní spojení na Dětskou psychiatrickou kliniku je 22443 3401.

 

Čtvrtek
31. 10. 2019
13.00 hod.
Zkušenosti s novým antipsychotikem kariprazin
MUDr. Miroslav Kopeček, Ph.D.
Národní ústav duševního zdraví, Klecany
 
Čtvrtek
28. 11. 2019
13.00 hod.
Spánkové koreláty časného rizika bipolární afektivní poruchy u dětí a adolescentů
MUDr. Antonín Šebela, Ph.D.
Národní ústav duševního zdraví, Klecany
 
Čtvrtek
12. 12. 2019
13.00 hod.
Nové poznatky v etiopatogenezi dětského autismu
doc. MUDr. Iva Dudová, Ph.D.
Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
 
Čtvrtek
23. 1. 2020
13.00 hod.
Vývoj regulace emocí
doc. PhDr. Bc. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
Psychologický ústav Akademie věd ČR, pobočka Praha
 

 Praha, 9. 10. 2019

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
přednosta Dětské psychiatrické kliniky

Vydáno: 9. 10. 2019 / Odpovědná osoba: Administrátor