Semináře Dětské psychiatrické kliniky v zimním semestru 2018/19

Semináře probíhají ve stážovně, pavilon 8 od 13.00

25. 10. 2018 Kuřáctví dětí a mladistvých
MUDr. Soňa Csémyová
Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
 
22. 11. 2018 Poruchy pohlavní identity v dětství a v dospívání
prim. MUDr. Petra Sejbalová
Sexuologické oddělení FN Brno
 
13. 12. 2018 Seminář k dvaceti letům autistického programu ve FN Motol
  Autismus z pohledu dětského neurologa
  prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
  Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
  Trendy ve výzkumu autismu 1998–2018
  prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
  Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
 
24. 1. 2019 The Role of Processing Speed in ADHD, Academic Functioning and Psychiatric Disorders
Assoc. Prof. Ellen Braaten, Ph.D.
Harvard Medical School, Boston, MA, USA
 

 Praha, 2. 10. 2018

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
přednosta Dětské psychiatrické kliniky

Vydáno: 2. 10. 2018 / Odpovědná osoba: Administrátor