Semináře Dětské psychiatrické kliniky v letním semestru 2019/20

Vzhledem k současné  situaci  /koronavirus/  ruší do odvolání  Dětská
psychiatrická klinika plán seminářů r. 2020.

 

Čtvrtek
20. 2. 2020
13.00 hod.
Extrémní agresivní chování u dětí a adolescentů
MUDr. Jiří Koutek, Ph.D., doc. PhDr. Jana Kocourková
Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
 
Čtvrtek
26. 3. 2020
13.00 hod.
Novinky ve výzkumu Alzheimerovy choroby
doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
 
Středa
22. 4. 2020
13.00 hod.
20 let Laboratoře neurobiologie a molekulární psychiatrie: výsledky výzkumu
prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.
Ústav biochemie, Přírodovědecká fakulta MU, Brno
 
Čtvrtek
28. 5. 2020
13.00 hod.
Mikrovaskulární abnormality jakožto endofenotyp schizofrenie
prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF UK a FN Hradec Králové
 

Praha, 22. 1. 2020

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
přednosta Dětské psychiatrické kliniky

 

Vydáno: 24. 1. 2020 / Poslední aktualizace: 24. 1. 2020 / Odpovědná osoba: Administrátor