Semináře Dětské psychiatrické kliniky v letním semestru 2018/19

Semináře probíhají vždy ve čtvrtek ve stážovně, pavilon 8, od 13.00

14. 2. 2019 Od kyseliny gama-aminomáselné k životnímu smyslu: výsledky Brněnské longitudinální studie celoživotního vývoje člověka
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc.
Psychologický ústav FF MU, Brno
 
21. 3. 2019 Omega-3 mastné kyseliny v liečbe depresívnej poruchy u detí a adolescentov
doc. MUDr. Jana Trebatická, Ph.D.
Klinika detskej psychiatrie LF UK a NÚDCH, Bratislava
 
21. 4. 2019 Dětská adiktologie a její budoucnost ve spolupráci s dětskou psychiatrií
prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.
Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN, Praha
 
23. 5. 2019 Longitudinální sledování vývoje sociálních schopností u pacientů s poruchou autistického spektra
MUDr.  Gisela Kratochvíl Vaněčková
Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
 

 Praha, 30. 1. 2019

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
přednosta Dětské psychiatrické kliniky

Vydáno: 30. 1. 2019 / Odpovědná osoba: Administrátor