Semináře Dětské psychiatrické kliniky v letním semestru 2017/18

Semináře probíhají ve stážovně, pavilon 8 od 13.00

22. 2. 2018 Principy racionální terapie antibiotiky
prim. MUDr. Otakar Nyč, Ph.D.
Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
 
22. 3. 2018 Insomnie – diagnostický a terapeutický problém
doc. MUDr. Iva Příhodová, Ph.D.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
 
26. 4. 2018 Nové trendy v léčbě úzkostných poruch
MUDr. Monika Klírová, Ph.D.
Národní ústav duševního zdraví, Klecany
 
31. 5. 2018 Nové přístupy k diagnostice dětského autismu
MUDr. Štěpánka Beranová
Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
 

 Praha, 29. 1. 2018

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
přednosta Dětské psychiatrické kliniky

Vydáno: 30. 1. 2018 / Odpovědná osoba: Administrátor