Semináře Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol, říjen 2022 – leden 2023

Štítky

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si Vás opět pozvat na pravidelné semináře, které se budou konat každý měsíc ve stážovně na Dětské psychiatrické klinice FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5, pavilon č. 8. Telefonní spojení na Dětskou psychiatrickou kliniku je 22443 3401.

Čtvrtek,

20. 10. 2022,

13.00 hod.

Dětský paliativní tým FN Motol a mezioborová spolupráce v péči o nemocné děti a jejich rodiny
  • MUDr. Lucie Hrdličková, Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol

pavilon č. 8.

 

  Čtvrtek,

1. 12. 2022,

9.00 hod.

Základy dialektické behaviorální terapie

  • MUDr. Pavel Theiner, Ph.D., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
  • Mgr. Bc. Pavla Linhartová, Ph.D., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno

Uzavřený seminář pouze pro pracovníky kliniky v trvání 9.00–16.00 hod. pavilon č. 8.

 

Čtvrtek,

15. 12. 2022,

13.00 hod.

Psychopatologie závažných psychiatrických poruch – případy z praxe

  • MUDr. Zdeňka Vyhnánková, Psychiatrická nemocnice Praha-Bohnice

pavilon č. 8.

 

Čtvrtek,

19. 1. 2023,

13.00 hod.

22 let Laboratoře neurobiologie a molekulární psychiatrie: výsledky výzkumu

  • prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D., Ústav biochemie, Přírodovědecká fakulta MU, Brno

pavilon č. 8.

 

Praha, 21. 9. 2022,
prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.,
přednosta Dětské psychiatrické kliniky

Vytvořeno: 21. 9. 2022 / Upraveno: 22. 9. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.