Plán seminářů Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol, říjen 2023 – leden 2024

Štítky

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si Vás opět pozvat na pravidelné semináře, které se budou konat každý měsíc ve stážovně na Dětské psychiatrické klinice FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5, pavilon č. 8. Telefonní spojení na Dětskou psychiatrickou kliniku je 22443 3401.

Čtvrtek 12. 10. 2023 13.00 hod.
Novinky z mezinárodních kongresů American Psychiatric Association (San Francisco 2023) a European Society for Child and Adolecent Psychiatry (Copenhagen 2023) /referují účastníci z řad lékařů Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol, Praha/.

Čtvrtek 16. 11. 2023 13.00 hod.
prim. MUDr. Michal Považan /Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha/ „Nové služby v dětské psychiatrii - pilotní projekty.“

Čtvrtek 21. 12. 2023 13.00 hod.
MUDr. Vanda Lukáčová /Psychiatrické oddělení Ústřední vojenské nemocnice, Praha – Střešovice/ „Sexualita mužů s vysocefunkcnim autismem.“

Čtvrtek 18. 1. 2024 13.00 hod.
Novinky z mezinárodních kongresů European College of Neuropsychopharmacology (Barcelona 2023) a American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (New York 2023) /referují účastníci z řad lékařů Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol, Praha/

Praha, 3. 10. 2023 

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
přednosta Dětské psychiatrické kliniky

Vytvořeno: 4. 10. 2023 / Upraveno: 21. 11. 2023 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.