Imunodeficitní odpoledne 2017

Zveme studenty na cyklus tří dobrovolných výukových bloků pojmenovaný Imunodeficitní odpoledne, který se bude konat následující tři středy 29. 11., 6. 12. a 13. 12. vždy od 14.00 do asi 16.30 na Ústavu imunologie 2. LF UK a FN Motol.

Náplní bude rozšíření povědomí o problematice primárních imunodeficiencí, a to jak formou nadstandardních přednášek pojednávajících o jednotlivých skupinách onemocnění, tak formou interaktivního probírání a diskuse elektronicky zpracovaných kazuistik (prokládaných kvízy). Součástí bude též seznámení s laboratorními možnostmi vyšetření na Ústavu imunologie, ale též obecně s možnostmi moderní imunologie, včetně praktické demonstrace s možností vyzkoušení.

Oficiálním jazykem bude čeština či angličtina, dle složení účastníků. Kurz je vhodný pro studenty od 3. ročníku dále, ale je otevřen všem zájemcům.

V případě zájmu prosím pošlete nezávaznou přihlášku s vaším jménem, ročníkem a kruhem na .

MUDr. Adam Klocperk
MUDr. Tomáš Milota
Mgr. Michal Rataj

Vydáno: 23. 11. 2017 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.