Všechno bylo zaměřeno na praxi, oceňují mladí patologové prestižní Salzburské semináře

23. 6. 2023

Nové informace, kontakty do zahraničí i potvrzení, že česká patologie směle snese srovnání se špičkovými pracovišti v zahraničí. To vše si přivezli tři mladí lékaři z Ústavu patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol z prestižních Salzburských seminářů. Dva z nich tam byli dokonce oceněni za prezentaci vlastních kazuistických případů.