Když trpíte onemocněním, které má na světě jenom několik málo rodin, jak takovou pravděpodobnost budete vnímat?

5. 6. 2023

Doc. Petra Laššuthová zkoumá mimo jiné vrozenou necitlivost k bolesti a dědičné senzitivní a autonomní neuropatie. Stala se spoluautorkou studie Genetic pain loss disorders v časopise Nature Reviews Disease Primers (16. 6. 2022), která shrnuje příčiny, průběh a možnosti léčby těchto dvou skupin vzácných onemocnění. Rozhovor.