Harmonogram a program zasedání akademického senátu

Termíny zasedání akademického senátu, předsednictva a komisí
11. leden 2022 14.30

SP1

  • on-line přes platformu Zoom
8. únor 2023 14.30

Kinosál FNM (budova ředitelství, 2. patro)

15. březen 2023 14.30

Posluchárna č. 1, Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol

  • on-line přes platformu Zoom
12. duben 2023 14.30

Malá levá posluchárna

17. květen

2023

14.30

Malá levá posluchárna

7. června

2023

14.30

Malá pravá posluchárna

13. září

2023

14.30

Malá levá posluchárna

11. října

2023

14.30

Malá levá posluchárna

15. listopadu

2023

14.30

SP1

6. prosince

2023

14.30

Malá levá posluchárna 

Poslední aktualizace: 1. 12. 2023 / Mgr. Markéta Gáboríková