Harmonogram a program zasedání akademického senátu

Termíny zasedání akademického senátu, předsednictva a komisí
11. leden 2022 14.30

SP1

  • on-line přes platformu Zoom
8. únor 2023 14.30

Kinosál FNM (budova ředitelství, 2. patro)

15. březen 2023 14.30

Posluchárna č. 1, Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol

  • on-line přes platformu Zoom
12. duben 2023 14.30

Malá levá posluchárna

17. květen

2023

14.30

Malá levá posluchárna

7. června

2023

14.30

Malá pravá posluchárnaPoslední aktualizace: 11. 5. 2023 / Odpovědná osoba: Mgr. Markéta Gáboríková