Uchazeči

Proč si zvolit naši fakultu & jak na přijímačky

Studenti

Návody, odkazy a informace potřebné ke studiu a životu na fakultě

Zaměstnanci

Aktuality, aplikace, dokumenty, formuláře

1

Aktuality, pokyny, důležité odkazy, distanční výuka. Informační rozcestník.

0

Uchazeči o studium na 2. lékařské fakultě mohou nahlédnout do svých materiálů 14. 7. 2021 v 10.00 na studijním oddělení děkanátu fakulty.

0

Jmenovací dekrety převzali doc. Ondřej Hrušák a doc. Tomáš Kalina, oba z Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol, doc. Jiří Malý z Kliniky kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol a doc. Jakub Otáhal, technologický skaut 2. LF UK, pro obor lékařská fyziologie a patofyziologie.

0

Po měsíci se hlásíme se Zápisky ze senátu... Píše dr. Jan Balko.

0

Víte, co znamená termín fat-shaming? Máte s touto problematikou osobní zkušenost? Z pozice medika a lékaře se nad tématem zamýšlí studentka 4. ročníku Všeobecného lékařství Jitka Ludvíková. Článek zveřejňujeme ve spolupráci s redakcí Motoláku.

0

Přednostka Dermatovenerologické kliniky 2. LF UK a FN Bulovka v reportáži na stream.cz (31. 5. 2021).

0

Představujeme knihu, jejímž druhým autorem je prof. Rastislav Druga, emeritní přednosta Ústavu anatomie 2. LF UK.

0

Úřední hodiny studijního oddělení v období červen až srpen 2021 najdete zde.

0

Tento týden se jako první letošní přijímací zkoušky na naší fakultě odehrávají on-line přijímací pohovory se zahraničními studenty, kteří se hlásí na program Všeobecné lékařství v angličtině.

0

19. května 2021 byli prof. Milena Králíčková a prof. Michal Stehlík hosty na zasedání akademického senátu 2. lékařské fakulty. Pořídili jsme záznam jejich vystoupení a zpřístupňujeme ho fakultní veřejnosti po přihlášení.

0

Aktualizováno 26. 5. 2021. Na základě stanoviska kolegia rektora ze dne 17. 5. 2021 upřesňujeme některé informace k testování uchazečů o studium.

0

Aktualizováno 21. 5. Na staveništi 4. etapy budovy teoretických ústavů 2. LF UK v Plzeňské ulici nalezli pyrotechnici desítky protitankových a protipěchotních min.

0

Medaile významným vědcům, úspěšným pedagogům a talentovaným středoškolským studentům byly uděleny 11. května 2021. Aktualizováno: Videozáznam z ceremonie.

0

Život Florence Nightingale, považováné za zakladatelku profesionálního ošetřovatelství, u příležitosti Mezinárodního dne sester připomínají dr. Daniel Jirkovský, přednosta Ústavu ošetřovatelství 2. LF UK a FN Motol, a Mgr. Jana Nováková, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN Motol.

0

Vzhledem k pokračujícím stavebním pracím v areálu na Plzeňské bude od 1. 4. 2021 platit jiný režim pro přístup do areálu. Pozornost laskavě věnujte i pravidlům bezpečnosti.