Mobilita zaměstnanců

Kontakty

Referentka pro vyjíždějící
Ing. Dana Basařová
@email
tel.: 224 435 862

Fakultní koordinátorka Erasmu
MUDr. Aneta Nyčová
aneta.nycova@lfmotol.cuni.cz
 

Proč je dobré vyjet
na zaměstnanecký Erasmus+

Můžete si přečíst postřehy  účastníků na tomto odkazu:
 

Zaměstnanecká mobilita v rámci ERASMUS+

Zaměstnanci mohou v rámci programu Erasmus+ absolvovat dva typy výjezdů:

  • Výukové pobyty (STA) – jen akademičtí pracovníci
  • Školení (STT) – akademičtí i THP pracovníci. Jedná se o odbornou přípravu, jazykové a jiné vzdělávací kurzy, účast na tzv. staff weeks, job shadowing apod.

Výběrová řízení se konají jednou za čtvrt roku. Výběrová řízení se konají jednou za čtvrt roku, na mobility, které se uskuteční ve 2. čtvrtletí roku 2024 – tj. dubnu, květnu a červnu roku 2024, probíhá v únoru 2024. Příjem žádostí je do 29. února 2024 do 15:00 hodin.

Zájemci vyplní elektronickou přihlášku prostřednictvím online aplikace UK IS věda. Povinné přílohy, které je třeba také nahrát do aplikace, jsou:

  • návrh programu mobility
  • profesní CV (v češtině nebo angličtině).
Podmínky účasti:
  • Vycestovat mohou zaměstnanci 2. lékařské fakulty UK (pracovní poměr formou pracovní smlouvy, DPP či DPČ).
  • Souhlas vedoucího pracoviště prostřednictvím online aplikace.
  • Zaměstnanec musí být nominován fakultou na základě výběrového řízení.
  • Délka pobytu minimálně dva po sobě jdoucí dny, maximální délka je 60 dní (mimo cesty).
  • U výukového pobytu nutno odučit nejméně 8 hodin za týden. Musí potvrdit zahraniční hostitelská instituce.
Kam lze vyjet:

2. lékařská fakulta má bilaterální smlouvy s řadou partnerských univerzit. Mobilitu si lze domluvit i na jiné relevantní instituci.

Více informací naleznete v Manuálu žadatele (v příloze) a na webu Univerzity Karlovy.


Přečtěte si

 

Poslední aktualizace: 12. 2. 2024 / Ing. Pavla Byrne