Mobilita zaměstnanců

Kontakty

Referentka pro vyjíždějící
Ing. Dana Basařová
@email
tel.: 224 435 862

Fakultní koordinátor Erasmu
MUDr. Rudolf Černý, CSc.
@email
tel.: 224 436 804

Proč je dobré vyjet
na pedagogický Erasmus+

Kdo může vyjet a kam?
Co tím přinese sobě a fakultě?
Rozhovor s dr. Rudolfem Černým, fakultním koordinátorem Erasmu+

 

Zaměstnanecká mobilita v rámci ERASMUS+

Zaměstnanci mohou v rámci programu Erasmus+ absolvovat dva typy výjezdů:

  • Výukové pobyty (STA) – jen akademičtí pracovníci
  • Školení (STT) – akademičtí i THP pracovníci. Jedná se o odbornou přípravu, jazykové a jiné vzdělávací kurzy, účast na tzv. staff weeks, job shadowing apod.

Výběrová řízení se konají jednou za čtvrt roku. Výběrové řízení na mobility, které se uskuteční v posledním čtvrtletí roku 2023 – tj. v říjnu, listopadu a prosinci 2023, proběhne v srpnu. Příjem žádostí bude probíhat od 1. do 31. srpna 2023 do 15.00 hod. Je nutné vyplnit elektronickou přihlášku prostřednictvím online aplikace (systému interních soutěží Univerzity Karlovy). Povinné přílohy, které je třeba také nahrát do aplikace, jsou návrh programu mobility a profesní CV (v češtině nebo angličtině).

Podmínky účasti:
  • Vycestovat mohou zaměstnanci 2. lékařské fakulty UK (pracovní poměr formou pracovní smlouvy, DPP či DPČ).
  • Souhlas vedoucího pracoviště prostřednictvím online aplikace.
  • Zaměstnanec musí být nominován fakultou na základě výběrového řízení.
  • Délka pobytu minimálně dva po sobě jdoucí dny, maximální délka je 60 dní (mimo cesty).
  • U výukového pobytu nutno odučit nejméně 8 hodin za týden. Musí potvrdit zahraniční hostitelská instituce.
Kam lze vyjet:

2. lékařská fakulta má bilaterální smlouvy s řadou partnerských univerzit. Mobilitu si lze domluvit i na jiné relevantní instituci.

Více informací naleznete v Manuálu žadatele (v příloze) a na webu Univerzity Karlovy.

Přílohy
Poslední aktualizace: 31. 7. 2023 / Ing. Pavla Byrne