Kontakty Erasmus+

Univerzita Karlova
název univerzity Univerzita Karlova
Erasmus+ code CZ PRAHA07
Adresa Ovocný trh 3
116 36 Praha 1
země Česká republika
web univerzity www.cuni.cz
zástupce univerzity prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
funkce rektor
prorektor pro zahraniční styky prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA
vedoucí oddělení pro zahraniční styky Mgr. Vratislav Kozák
institucionální koordinátor Mgr. Ester Brožová
telefon +420 224 491 310
e-mail ester.brozova@ruk.cuni.cz
webová stránka pro Erasmus+ www.cuni.cz/erasmus
2. lékařská fakulta
název fakulty 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova
Erasmus+ code CZ PRAHA07
adresa V Úvalu 84
150 06 Praha 5
země Česká republika
fakultní web www.lf2.cuni.cz
zástupce fakulty prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
funkce děkan

proděkanka

pro studium klinických předmětů  a pro zahraniční záležitosti

doc. MUDr. Štěpánka Průhová, Ph.D.

 

kancelář pro Erasmus a zahraniční mobilitu

Ing. Dana Basařová
@email

Ing. Pavla Byrne

@email

telefon +420 224 435 862
místnost snížené přízemí (SP) vpravo, č. d. 004
Erasmus+ koordinátorka MUDr. Aneta Nýčová
e-mail aneta.nycova@lfmotol.cuni.cz
webová stránka pro Erasmus+ www.lf2.cuni.cz/zahranici/studium-v-zahranici/erasmus
Poslední aktualizace: 9. 11. 2023 / Ing. Pavla Byrne
Byla tato stránka užitečná?