Absolventské stáže

V rámci programu Erasmus+ je možné absolvovat praktickou stáž po ukončení studia na zahraničních pracovištích v oboru, kterému se hodláte ve své praxi dále věnovat. Tzv. absolventské stáže nabízí Univerzita Karlova ve spolupráci s konsorciem Educa.

Místo – hostitelskou instituci – praktické stáže si student nalezne a domluví sám. Můžete také oslovit partnerské fakulty nebo můžete využít kontaktů konsorcia Educa.

Administrativní postup:

1 ) Vyplněnou přihlášku (v příloze) je třeba nejdříve dát na Oddělení zahraničních záležitostí 2. LF ještě před absolutoriem studenta. Fakulta (Erasmus koordinátor) ji potvrdí.

2) Student nechá přihlášku potvrdit také od Evropské kanceláře Rektorátu Univerzity Karlovy, kam zároveň zašle i motivační dopis a CV (v angličtině popř. v češtině).

3) Student pak potvzenou přihlášku, motivační dopis a CV pošle konsorciu Educa.

4) Ostatní dokumenty (Learning Agreement, Rozhodnutí, Účastnická smlouva apod.) mohou být vyřízeny i po státnicích.

5) Účastník mobility je povinen si zajistit pojištění ERAPO.

Maximální délka stáže je v současnosti 4 měsíce, minimální délka stáže jsou dva měsíce, tj. 60 dní souvisle.

Kontaktní osoba na 2. LF: Ing. Dana Basařová.

Informační zdroje a kanály

Poslední aktualizace: 24. 1. 2024 / Ing. Pavla Byrne