Vyjíždějící doktorandi

Krátkodobé Ph.D. mobilty přes Erasmus+

Ph.D. studenti mohou realizovat krátkodobé fyzické Erasmus zahraniční stáže či studijní pobytu v délce pět až třicet dní. Pobyt, který si sami předem domluvíte, je možné realizovat buď na partnerské univerzitě z našeho seznamu nebo na jiné relevantní odborné instituci. Jedná se o výjezdy do zemí EU + Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Makedonie, Srbsko, Turecko.

Žádosti přijímáme průběžně. Zájemci nejpozději dva měsíce předem zašlou:

  1. Vyplněnou žádost se souhlasem školitele (formulář v příloze).
  2. Motivační dopis – v češtině nebo v angličtině, max. 1 str. A4 – uveďte plánovanou náplň stáže.
  3. Předběžný souhlas s přijetím (e-mail, akceptační dopis, apod.) od hostitelské instituce.

Kontaktní osoba: Ing. Dana Basařová, Oddělení zahraničních záležitostí, e-mail: @email.

Více informací na webu UK.

Poslední aktualizace: 18. 7. 2023 / Ing. Pavla Byrne