Vyjíždějící doktorandi

Krátkodobé Erasmus+ mobility za účelem studia či stáže v zahraničí

Studenti doktorského studia mohou (kromě běžných Erasmus pobytů o délce minimálně 60 dní), realizovat také krátkodobé fyzické mobility v délce 5–30 dní. Pobyt, který si sami předem domluvíte, je možné uskutečnit buď na partnerské univerzitě 2. LF nebo na jiné relevantní odborné instituci. Jedná se o výjezdy do zemí EU + Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Makedonie, Srbsko, Turecko.

Žádosti přijímáme průběžně. Nejlépe dva měsíce předem zašlete:

  1. Vyplněnou žádost se souhlasem školitele (formulář v příloze).
  2. Motivační dopis – v češtině nebo v angličtině, max. 1 str. A4 – uveďte plánovanou náplň stáže.
  3. Předběžný souhlas s přijetím (e-mail, akceptační dopis, apod.) od hostitelské instituce.

Kontaktní osoba: Ing. Dana Basařová, Oddělení zahraničních záležitostí, e-mail: @email.

Více informací na webu UK.

Poslední aktualizace: 23. 11. 2023 / Ing. Pavla Byrne