Mobilita zaměstnanců

Kontakty

Referentka pro vyjíždějící
Ing. Dana Basařová
@email
tel.: 224 435 862

Fakultní koordinátor Erasmu
MUDr. Rudolf Černý, CSc.
@email
tel.: 224 436 804

Proč je dobré vyjet
na pedagogický Erasmus+

Kdo může vyjet a kam?
Co tím přinese sobě a fakultě?
Rozhovor s dr. Rudolfem Černým, fakultním koordinátorem Erasmu+

 

Zaměstnanecká mobilita v rámci ERASMUS+

Zaměstnanci mohou v rámci programu Erasmus+ absolvovat dva typy výjezdů:

  • Výukové pobyty (STA) – jen akademičtí pracovníci
  • Školení (STT) – akademičtí i THP pracovníci. Jedná se o odbornou přípravu, jazykové a jiné vzdělávací kurzy, účast na tzv. staff weeks, job shadowing apod.

Výběrová řízení se konají jednou za čtvrt roku. Aktuálně se lze přihlásit do výběrového řízení na mobility, které se uskuteční ve druhém čtvrtletí roku 2023. Příjem žádostí bude probíhat od 1. do 28. února 2023 do 15:00 hod. Je nutné vyplnit elektronickou přihlášku prostřednictvím online aplikace (systému interních soutěží Univerzity Karlovy). Povinné přílohy, které je třeba také nahrát do aplikace, jsou návrh programu mobility a profesní CV (v čěštině nebo angličtině).

Podmínky účasti:
  • Vycestovat mohou zaměstnanci 2. LF (pracovní poměr formou pracovní smlouvy, DPP či DPČ).
  • Souhlas vedoucího pracoviště prostřednictvím online aplikace.
  • Zaměstnanec musí být nominován fakultou na základě výběrového řízení.
  • Délka pobytu minimálně dva po sobě jdoucí dny, maximální délka je 60 dní (mimo cesty).
  • U výukového pobytu nutno odučit nejméně 8 hodin za týden. Musí potvrdit zahraniční hostitelská instituce.
Kam lze vyjet

2. LF má bilaterální smlouvy s řadou partnerských univerzit. Mobilitu si lze domluvit i na jiné instituci.

Více informací naleznete v Manuálu žadatele (v příloze) a na webu Univerzity Karlovy.

Přílohy
Poslední aktualizace: 2. 2. 2023 / Odpovědná osoba: Ing. Pavla Byrne