Mobilita zaměstnanců

Kontakty

Referentka pro vyjíždějící
Ing. Dana Basařová
@email
tel.: 224 435 862

Fakultní koordinátor Erasmu
MUDr. Rudolf Černý, CSc.
@email
tel.: 224 436 804

Proč je dobré vyjet
na pedagogický Erasmus+

Kdo může vyjet a kam?
Co tím přinese sobě a fakultě?
Rozhovor s dr. Rudolfem Černým, fakultním koordinátorem Erasmu+

 

Zaměstnanecká mobilita v rámci ERASMUS+

Zaměstnanci fakulty mohou v rámci programu Erasmus+ absolvovat dva typy výjezdů:

  • Výukové pobyty (STA) – jen akademičtí pracovníci
  • Školení (STT) – mohou vyjet akademičtí i THP pracovníci. Jedná se o odbornou přípravu, jazykové a jiné vzdělávací kurzy, účast na tzv. staff weeks, job shadowing apod.

Výběrová řízení se konají 1× za čtvrt roku. Aktuálně se lze přihlásit do výběrového řízení na mobility, které se uskuteční v posledním čtvrtletí tohoto roku, t. j. v říjnu, listopadu a prosinci 2022. Je nutné nejpozději do 31. srpna 2022 do 12.00 hod. hodin vyplnit elektronickou přihlášku prostřednictvím online aplikace (systému interních soutěží Univerzity Karlovy). Povinné přílohy, které je třeba také nahrát do aplikace, jsou návrh programu výjezdu a profesní CV (v čěštině nebo angličtině).

Podmínky účasti:
  • Vycestovat mohou zaměstnanci, kteří mají na 2. LF uzavřen pracovní poměr formou pracovní smlouvy, DPP či DPČ.
  • Souhlas vedoucího pracoviště prostřednictvím online aplikace.
  • Zaměstnanec musí být na pobyt nominován fakultou na základě výběrového řízení.
  • Délka pobytu musí být minimálně dva po sobě jdoucí dny mimo cestovních, maximální délka je 60 dní mimo cestovních.
  • Výukový pobyt obnáší učit na zahraniční partnerské instituci nejméně 8 hodin týdně (přičemž týdnem se rozumí 2–5 dní).
Kam lze vyjet

2. LF má bilaterální smlouvy s řadou partnerských univerzit. Lze si ale domluvit mobilitu i na jiné instituci.

Více informací neleznete v Manuálu žadatele (v příloze) a na webu Univerzity Karlovy.

Přílohy
Vytvořeno: 7. 9. 2015 / Upraveno: 15. 8. 2022 / Odpovědná osoba: Ing. Pavla Byrne