Výuka

Ústav lékařské etiky a humanitních základů medicíny 2. LF UK zajišťuje výuku v magisterském studijním programu Všeobecné lékařství, v bakalářském studijním programu Fyzioterapie a v bakalářském programu Všeobecná sestra.

Veškeré informace o výuce a odkazy na studijní materiály v Moodlu naleznete ve Studijním informačním systému SIS (viz odkazy):
Všeobecné lékařství
1. ročník
  Humanitní základy lékařství
4. ročník
  Lékařská psychologie
Fyzioterapie – Bc. studium
1. ročník
  Psychologie
  Etika, sociologie a filosofie ve zdravotnictví
Všeobecná sestra – Bc. studium
1. ročník
  Etika a filosofie
  Sociologie
 

Povolené absence

Další informace o vyučovaných předmětech a podmínky pro jejich ukončení jsou uvedeny v následujících přehledech sestavených podle jednotlivých studijních oborů:

studijní obor: Všeobecné lékařství,

studijní obor: Fyzioterapie,

studijní obor: Všeobecná sestra.

Vydáno: 14. 7. 2014 / Poslední aktualizace: 26. 4. 2019 / Odpovědná osoba: Administrátor