Výuka

Ústav lékařské etiky a humanitních základů medicíny 2. LF UK zajišťuje výuku v magisterském studijním programu Všeobecné lékařství, v bakalářském studijním programu Fyzioterapie a v bakalářském programu Všeobecná sestra.

Veškeré informace o výuce a odkazy na studijní materiály v Moodlu naleznete ve Studijním informačním systému SIS (viz odkazy):
Všeobecné lékařství
1. ročník
  Bioetika a psychologie I. SIS Moodle
4. ročník
  Lékařská psychologie SIS Moodle
Fyzioterapie – Bc. studium
1. ročník
  Psychologie SIS  Moodle
  Etika, sociologie a filosofie ve zdravotnictví SIS Moodle
Všeobecná sestra – Bc. studium
1. ročník
  Etika a filosofie SIS Moodle
  Sociologie SIS  Moodle

Povolené absence

Vydáno: 14. 7. 2014 / Upraveno: 12. 10. 2021 / Odpovědná osoba: Administrátor