Údaje pro vyplňování grantových žádostí

Fondy Evropské unie

Základní údaje pro vyplňování žádostí o grant (přihlášek) u domácích grantových agentur

uchazeč (příjemce)
spoluuchazeč (spolupříjemce)
Univerzita Karlova v Praze
sídlo uchazeče Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36
00216208
DIČ CZ00216208
druh VVS (veřejná vysoká škola)
zřizovatel (není – VVS je zřízena ze zákona č. 111/1998 Sb.)
stát Česká republika
 
bankovní spojení Česká národní banka
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, IČ: 48136450
č. ú.: 94-61023011/0710
ekonom Ing. Rita Zdrubecká
tel. 224 43 58 21
fax 224 43 58 20
e-mail @email

Tyto údaje slouží pouze pro vyplnění přihlášek. Potřebujete-li informace o grantech, kontaktujte Grantové oddělení 2. LF UK.

vykonavatel 2. lékařská fakulta
sídlo vykonavatele V Úvalu 84, Praha 5, 150 06
bankovní spojení KB, a. s., Praha 6, č.ú. 37530021/0100
00216208
DIČ CZ00216208
 
pracoviště konkrétní pracoviště žadatele (ústav, klinika...)
navrhovatel (spolunavrhovatel) fyzická osoba – po uzavření smlouvy se stává řešitelem/spoluřešitelem
odborní spolupracovníci další členové řešitelského týmu uchazeče (spoluuchazeče)
Vydáno: 1. 12. 2014 / Upraveno: 16. 7. 2020 / Odpovědná osoba: Ing. Pavla Byrne