Nezbytné léčivé látky pro bakaláře

Nezbytné léčivé látky, které je nutno znát ke zkoušce

amfetamin, kokain, morfin, heroin, LSD, toluen, nikotin, extáze, pervitin
digoxin,
nitroglycerin, nitráty obecně
kaptopril, enalapril, ramipril
losartan, valsartan
metipranolol, atenolol, metoprolol, betaxolol, timolol
verapamil, amlodipin,
pentoxyfilin, kys. nikotinová
rutin, escin, eskulin, Wobenzym
kys. acetylsalicylová, vitamin K, warfarin, heparin, nízkomolekulární hepariny
Fe, vitamin B12, kys. listová, erytropoetin, vitamin B6
simvastatin, fenofibrát, kys. Nikotinová
kodein, etylmorfin, dextrometorfan, butamirát, acetylcystein, mesna, ambroxol, bromhexin, salbutamol, fenoterol, efedrin, aminofylin, teofylin, ipratropium
beklometazon
antacida – rozdělení
ranitidin, omeprazol,
metoklopramid, mefenhydramin, prometazin, ondansetron
laktulóza, bisakodyl, senna, glycerol, parafin
adsorpční uhlí,
Lipovitan, silymarin, Essentiale
Pancreolan
furosemid, hydrochlorothiazid, chlortalidon, spironolakton, amilorid, mannitol
halotan, ketamin, oxid dusný, thiopental
diazepam, flunitrazepam, zolpidem, zopiclon glutetimid,
piracetam, pyritinol, kofein
amitriptylin, imipramin, bupropion, viloxazin, fluoxetin, citalopram
Lithium
chlorpormazin, haloperidol, olanzapin, risperidon
fenytoin, valproát, karbamazepin, lamotrigin
levodopa
sumatriptan
adrenalin, dopamin, noradrenalin, nafazolin,
atropin, butylskopoloamin, skopolamin
acetylcholin, fyzostigmin
baklofen, tolperison, tetrazepam, mefenoxalon, tubokurarin, suxamethonium
trimekain
bisulepin, loratadin, cetirizin
morfin, kodein, tramadol, naloxon, fentanyl
kys. acetylsalicylová, paracetamol, ibuprofen, Algifen, diklofenak, ketoprofen, piroxikam, indometacin, meloxikam, celekoxib,
analgetické směsi
kalcitonin, inzulin, glibenclamid, glipizid, metformin
Hormonální kontraceptiva
kortikoidy – rozdělení
Penicilin G, V
ampicilin, amoxicilin, kys. klavulanová
cefalosporiny – rozdělení
tetracyklin, doxycyklin
erytromycin, azitromycin, klaritromycin
neomycin, gentamycin
ciprofloxacin, chloramfenikol, kotrimoxazol
bacitracin
ketokonazol, klotrimazol, terbinafin
aciclovir
desinfekční látky, antiseptika – rozdělení
cytostatika – rozdělení
reodextran, fyziologický roztok, Ringerův roztok, glukóza
 
nutno znát především hlavní skupiny léčiv

 

  • jejich základní mechanismy účinku
  • hlavní indikace
  • nejběžnější a velmi závažné nežádoucí účinky
Poslední aktualizace: 3. 10. 2021 / Administrátor