Výuka

Ústav je zaměřen na výuku českých a anglicky mluvících studentů.

 
Pregraduální výuka
 
Výuka farmakologie probíhá formou přednášek a seminářů v průběhu obou semestrů. V rámci praktické části je kladen důraz na pochopení pravidel obecné farmakologie, na lékovou preskripci, na osvojení pravidel racionální farmakoterapie, medicínského myšlení a personalizované terapie. Výuka je klinicky orientovaná, přednášejí nejlepší odborníci z klinických pracovišť.

Veškeré informace o výuce a odkazy na studijní materiály v Moodlu naleznete ve Studijním informačním systému SIS (viz odkazy):
Všeobecné lékařství
4. ročník
  Farmakologie
Fyzioterapie – NMgr. studium
1. ročník
  Farmakologie
Všeobecná sestra – Bc. studium
2. ročník
  Farmakologie

 

Magisterské studium

Bakalářské studium

 

Nezbytné léčivé látky pro bakaláře

 

Helsinská deklarace

Poslední aktualizace: 3. 10. 2021 / Administrátor