Vědecké úspěchy

0

PharmDr. Klára Sochorová, doktorandka Ústavu imunologie naší fakulty nás representovala spolu s Ing. Irenou Jelínkovou, vítězkou loňské Vědecké konference UK 2. LF, na 4. ročníku prestižní mezinárodní soutěže „New Frontiers in the Research of PhD Students“.

0

Z iniciativy naší fakulty bude dne 8. března tohoto roku ve 14 hodin v Karolinu udělen titul doctor honoris causa Karlovy Univerzity profesoru Eriku de Clercqovi.

0

MUDr. Eva Froňková, Ph.D., je vědeckou pracovnicí na Klinice dětské hematologie a onkologie. V poslední době obdržela dvě prestižní ocenění své práce. Získala Hynkovu cenu, kterou Nadační fond Dr. Paula Janssena každoročně uděluje za nejlepší práci v oboru hematologie a druhou cenu jí udělil nadační fond Nadání, Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových.

0

V pondělí 18. prosince 2006 ministr zdravotnictví MUDr. Tomáš Julínek, MBA, předal v Hrzánském paláci Cenu ministra zdravotnictví za výzkum a vývoj v rámci řešení projektů IGA za rok 2006 profesoru MUDr. Janu Starému, DrSc., za projekt „Časná odpověď na léčbu jako nejvýznamnější prognostický faktor dětské akutní lymfoblastické leukemie v nové mezinárodní léčebné studii“.

0

16. listopadu tohoto roku byl na slavnostním zasedání Nadání Josefa, Zdeňky a Marie Hlávkových na zámku v Lužanech oceněn profesor MUDr. Josef Koutecký, DrSc. Medailí Josefa Hlávky. Laudaci profesoru Kouteckému přednesl prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc., přednosta Neurologické kliniky UK 3. LF a FNKV Praha.

0

V květnu 2006 vyhrál Branislav Jakubička cenu za nejlepší přednášku na studentské vědecké konferenci UK 2. LF s názvem „Polymyositida u pacientů s myastenia gravis a thymomem – spíše paraneoplastický jev než skutečně primárně autoimunitní zánět“.

0

Praha, 21. 11. 2006 – Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová předala Cenu ministryně za výzkum pro rok 2006 prof. MUDr. Janu Starému, DrSc., přednostovi Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

0

Dne 16. 11. 2006 vybraní studenti a pedagogové obdrželi od Správní rady Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ ocenění za svou akademickou činnost. Univerzita Karlova dekorovala mimi jiné i prof. MUDr. Josefa Kouteckého, DrSc., zakladatele české dětské onkologie.

0

Docent Zámečník je vedoucím neuropatologické laboratoře Ústavu patologie a molekulární medicíny UK 2. LF. Habilitačním řízením prošel koncem minulého roku a 26. října 2006 mu byla v slavnostní aule Karolina předána oficiální jmenovací listina.

0

Monografie doc. Kawaciuka z 2. lékařské fakulty UK v Praze s názvem „Prognóza karcinomu ledviny“ je pozoruhodnou publikací hned v několika ohledech. Nejen proto, že jejím autorem je všemi urology v ČR uznávaný odborník, známý svojí sečtělostí v celé šíři oboru a přitom vysoce specializovaný právě na problematiku nádorů ledvin, ale také proto, že většina kolegů ví, za jakých podmínek monografie vznikala.

Stránky