Prof. Jan Starý získal cenu Neuron za celoživotní přínos vědě

Mezinárodně uznávaný hematolog a onkolog prof. MUDr. Jan Starý, DrSc., říká, že patří ke šťastné generaci lékařů, která zažila ve svém oboru ohromující rozvoj. Jeho práce je výjimečná nejen v českém, ale i světovém kontextu, jak o tom svědčí její vysoká citovanost. „Když Jan Starý na dětské hematoonkologii začínal, umíralo devět nemocných dětí z deseti. Dnes je poměr opačný. Hlavně díky jeho zápalu a nasazení se u nás v 80. letech začala leukémie léčit podle západních standardů a díky jeho úsilí se od začátku 90. let transplantuje kostní dřeň. Prof. Jan Starý za svoji celoživotní práci získal Cenu Neuron 2022 v oboru medicína,“ uvádí Neuron. ​​​​​​Rozhovor včetně videa z předávání cen (16. 10. 2022) najdete zde.


Oblíbený vtip prof. Starého
Foto: archiv J. S.

Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. (1952), se v roce 1988 stal vedoucím lékařem oddělení dětské hematologie II. dětské kliniky FN Motol a v letech 2004–2021 byl přednostou Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF a FN Motol. Vystudoval Fakultu dětského lékařství UK (dnešní 2. lékařkou fakultu); habilitoval se v oboru diagnostiky a léčby dětské leukémie a transplantace kostní dřeně; v roce 1976 začal pracovat na II. dětské klinice FDL a FN Motol.


Rozhovor s prof. Starým o výuce mediků, práci přednosty a novinkách v léčbě najdete i na fakultním webu zde.  

Vytvořeno: 18. 10. 2022 / Upraveno: 18. 10. 2022 / Mgr. Stanislava Lindenthalová