Termíny

Přijímací řízení
Podání přihlášek do doktorského studia – 30. 4. 2018
Přijímací pohovory:
Fyziologie a patofyziologie člověka
Řádný termín  – 4. 6. 2018
Náhradní termín – 25. 6. 2018

Zasedání OR – obhajoby dizertačních prací a SDZ
16. 11. 2017
7. 12. 2017
2018
18. 1. 2018
15. 2. 2018
15. 3. 2018
19. 4. 2018
17. 5. 2018
14. 6. 2018
13. 9. 2018
27. 9. 2018
Výroční hodnocení
Student – do 31. 8.
Školitel – do 15. 9.
Oborová rada – 25. 9.
Individuální studijní plán – ISP
Student, školitel do 30. 11.

Termíny státní doktorské zkoušky:
Fyziologie a patofyziologie člověka
18. 1. 2018
15. 2. 2018
15. 3. 2018
19. 4. 2018
17. 5. 2018
14. 6. 2018
13. 9. 2018
27. 9. 2018
Imunologie
29. 1. – 9. 2. 2018
18. 6. – 30. 6. 2018
10. 9. – 21. 9. 2018
Neurovědy
9. 4. 2018 v 15.15

Samostatné promoce Ph.D. 2018/2019
16. listopadu 2018 v 10.00
23. května 2019 ve 13.30
Tyto termíny jsou platné po splnění podmínky pro samostatnou promoci, nad 15 absolventů.
Vydáno: 1. 11. 2017 / Poslední aktualizace: 7. 3. 2018 / Odpovědná osoba: Ivana Tinková