Jak se stát školitelem

(Mějte na vědomí, že požadavky každé OR jsou trochu odlišné.)

Biologie a patologie buňky

Experimentální chirurgie

Fyziologie a patofyziologie člověka

Neurovědy

Preventivní medicína

Zobrazovací metody v lékařství

Vydáno: 21. 6. 2013 / Poslední aktualizace: 6. 5. 2016 / Odpovědná osoba: Ivana Tinková