Mobilita zaměstnanců

Informace pro vyjíždějící zaměstnance v rámci ERASMUS+

V rámci programu Erasmus+ lze uskutečnit výměnu vědecko-pedagogických pracovníků (akademiků) a zaměstnanců. Tento typ mobility zahrnuje výukové pobyty v zahraničí, mobilitu zaměstnanců na školení (staff training) a příjezdy odborníků z partnerských institucí (financováno z prostředků Erasmus vysílající instituce).

Mobilita zaměstnanců, přijetí i vyslání podporované z prostředků programu Erasmus+, se dělí na tři kategorie:

Podmínky účasti:

  • Vycestovat mohou zaměstnanci, kteří mají na 2. LF UK uzavřen pracovní poměr formou pracovní smlouvy, DPP či DPČ.
  • Zaměstnanec musí být k účasti na pobytu v rámci programu Erasmus+ nominován fakultou. Vyslání potvrdí fakultní Erasmus koordinátor, schvaluje vedoucí pracoviště a proděkanka pro doktorské studium a zahraniční záležitosti.
  • Výukového pobytu se mohou účastnit akademičtí pracovníci a odborní asistenti.
  • Školení či přípravných a monitorovacích návštěv se mohou účastnit všichni zaměstnanci fakulty.
  • Délka pobytu musí být minimálně 2 po sobě jdoucí dny mimo cestovních, maximální délka je 60 dní mimo cestovních. Doporučená délka je 5 pracovních dnů.
  • Výukový pobyt obnáší učit na zahraniční partnerské instituci nejméně 8 hodin týdně (přičemž týdnem se rozumí 2–5 dní).
  • V případě kombinovaného výjezdu na výuku (STA) a školení (STT) je minimální počet odučených hodin čtyři za jeden týden. V závěrečné zprávě nutno specifikovat, které dny probíhala výuka a které školení.
  • Účast na konferenci není považována za oprávněnou aktivitu v rámci programu Erasmus+.

Kam lze vyjet:

2. LF UK má podepsanou bilaterální smlouvu o zaměstnanecké mobilitě s řadou partnerských univerzit. Máte-li kontakt s jinou institucí a domluvíte si se svým partnerem mobilitu, lze podepsat bilaterální smlouvu dodatečně. Prosíme, kontaktujte referentku pro vyjíždějící.

Více informací naleznete na webu UK

 

Proč je dobré vyjet
na pedagogický Erasmus+

Kdo může vyjet a kam?
Co tím přinese sobě a fakultě?
Rozhovor s dr. Rudolfem Černým,
fakultním koordinátorem Erasmu+.

Kontakty na 2. LF:

Referentka pro vyjíždějící v rámci Erasmu je Ing. Dana Basařová, e-mail:
telefon: +420 224 435 862

Fakultní koordinátor Erasmu je MUDr. Rudolf Černý, CSc.
e-mail:
telefon: +420 224 436 804

Vydáno: 7. 9. 2015 / Poslední aktualizace: 24. 10. 2018 / Odpovědná osoba: Stanislava Palowska