Grant TAČR Vývoj diagnostických souprav pro predikci poruch metabolismu myorelaxancií v anesteziologii a intenzivní péči

Cílem projektu Vývoj diagnostických souprav pro predikci poruch metabolismu myorelaxancií v anesteziologii a intenzivní péči je vývoj nových diagnostických souprav pro odhalení atypických forem butyrylcholinesterázy identifikací rizikových variant genu a následné vytvoření národní, příp. nadnárodní databáze jedinců, kterým není vhodné podávat při anestezii svalová relaxancia suxamethonium chlorid a mivacurium.

Projekt v rámci: Program Epsilon, 4. veřejná soutěž vyhlášená TAČR, PID: FV30157. Číslo projektu TH04010116.