Hledáním přenositelné rezistence ke kolistinu chráníme budoucí pacienty

Dr. J. Tkadlec s dr. M. Krůtovou zavedli během jimi řešeného vědeckého projektu molekulárně-mikrobiologický test k průkazu na plazmidu vázané rezistence ke kolistinu u enterobakterií. Na konci roku 2019 byl zachycen opakovaný výskyt této nebezpečné rezistence ve FN Motol. Po zavedení protiepidemických opatření ve spolupráci s Oddělením nemocniční hygieny a epidemiologie a zaměstnanci daného oddělení došlo k zastavení šíření rezistence, která by jinak hrozila nebezpečím selekce panrezistentních kmenů.