Mikrobiologie poprvé v režimu point-of-care

V roce 2019 se podařilo na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny zprovoznit molekulárně genetický test, který dovede v 65 minutách určit bakteriálního či virového původce infekcí dolních cest dýchacích. Jedná se tak nejen v podmínkách FN Motol, ale i celé ČR o první využití rychlé mikrobiologické diagnostiky přímo na klinickém pracovišti.