Cena za poster z kongresu European VitreoRetinal Society pro J. Štěpánkovou a D. Dotřelovou

První cena za poster na Evropském vitreoretinálním kongresu 2018. Cenu obdržely J. Štěpánková, D. Dotřelová: Ocular Treatment of Shaken and Battered  Baby Syndrome in the Years 2004–2017.