Dr. František Stejskal se zúčastnil Světového kongresu o echinokokóze

Kongres o echinokokóze

Dr. František Stejskal se aktivně zúčastnil XXVIII. Světového kongresu o echinokokóze, který se konal v Limě v Peru ve dnech 29.–31. října 2019. Jeho příspěvkem byly dva případy výskytu leptospirozy importované z Thajska a potvrzené PCR vyšetřením z krve a moči.

Kongresu se účastnilo přes 1 200 delegátů z 80 zemí. Tento světový kongres byl pozoruhodnou vědeckou událostí, která vzbudila zájem všech významných odborníků a odborníků z řad lékařů, veterinářů, biologů, parazitologů, farmakologů, specialistů na infekční choroby z celého světa. Toto setkání vytvořilo prostředí pro výměnu zkušeností, výzkumu, vynikajících zjištění, spolupráci a prohloubení vztahů mezi všemi účastníky.