Doc. D. Pícha spoluautorem knihy Spinální neurologie

Spinální neurologie

Doc. D. Pícha se stal spoluautorem knihy Spinální neurologie, kterou vydalo nakladatelství Maxdorf Jessenius. Přispěl kapitolou Míšní záněty.

Kniha je zaměřena na problematiku míšních poruch, které patří ke stěžejním oblastem moderní neurologie, klade důraz nejen na primárně míšní poruchy, ale rovněž na spinální složku ostatních neurologických poruch. Je zde přehledně rekapitulována anatomie a fyziologie míchy, typické klinické syndromy, neurofyziologie a zobrazovací metody ve vztahu k míšním funkcím. Těžištěm knihy jsou časté nemoci, ke kterým patří např. záněty míchy, ale i nemoci vzácnější, jejich etiologie, klinický obraz, diagnostika a terapie.