Akademické klinické studie KARIM

KARIM byla v roce 2019 vybrána jako jedno z center pro mezinárodní multicentrické studie pořádané Evropskou společností intenzivní medicíny (ESICM). Jedná se o tři akademické studie s tematikou intenzivní medicíny – enterální výživa a nutriční podpora, tekutinové náhrady v IM a nozokomiální nákazy.