Doc. T. Vymazal znovuzvolen předsedou Akreditační komise Ministerstva zdravotnictví ČR

Doc. Tomáš Vymazal obhájil předsednictví Akreditační komise pro obor Anesteziologie a intenzivní medicína při Ministerstvu zdravotnictví ČR.