Doc. P. Pochop hlavním koordinátorem léčby retinoblastomu pro ČR

Doc. P. Pochop je hlavním koordinátorem léčby retinoblastomu pro ČR a je zástupcem ČR v Evropském retinoblastomovém centru. Kromě klasické léčby pokračujeme v nově zavedené intraarteriální léčbě dětí a nově Etická komise povolila i intravitreální léčbu v indikovaných případech.