Hlídáme výskyt rezistence ke kolistinu u motolských pacientů

V roce 2018 obdržela Mgr. M. Krůtová a Mgr. J. Tkadlec grantovou podporu AZV pro sledování výskytu rezistence ke kolistinu, rezervnímu antibiotiku pro léčbu infekcí způsobených multirezistentními patogeny, která je vázána na plazmid a tedy snadno přenositelná mezi bakteriemi. V rámci řešení grantu byla na ÚLM zavedena metoda detekce všech známých genů mcr u suspektních klinických izolátů enterobakterií, aby bylo možné účinně monitorovat výskyt této rezistence ve FN Motol.