Prof. P. Dřevínek zvolen do výkonného výboru Evropské společnosti pro cystickou fibrózu

V roce 2018 se prof. P. Dřevínek stal členem výboru Evropské společnosti pro cystickou fibrózu, jehož volená část sestává z osmi členů. Ve výboru je jediným zástupcem zemí střední a východní Evropy.