Zahraniční projekt ITIBO v roce 2018

Další výjezd MUDr. D. Smíškové jako odborného dozoru do zdravotnického zařízení v Keni v rámci humanitární organizace ADRA, o. p. s, únor–březen 2018.