Mgr. M. Krůtová zvolena do evropské pracovní skupiny pro C. difficile

V roce 2017 byla Mgr. M. Krůtová zvolena do výkonného výboru studijní skupiny pro Clostridium difficile, která pracuje při Evropské společnosti klinické mikrobiologie a infekčního lékařství ESCMID, a významně se tak podílí na aktualizaci evropských doporučení pro prevenci, diagnostiku, léčbu a sledování infekcí vyvolaných C. difficile.
https://www.escmid.org/research_projects/study_groups/clostridium_difficile/