Kurzy Simulační medicíny pro pre- a postgraduální výuku i zaměstnance

V roce 2019 došlo k dalšímu rozvoji a posílení aktivit Simulačního centra při KARIM 2. LF UK a FN Motol. K dnešnímu dni pořádáme dva volitelné předměty pro pregraduální studenty, na sofistikovaných simulátorech pořádáme kurzy pro zaměstnance KARIM i FN Motol, pořádáme také kurzy v rámci postgraduální výuky a vzdělávání. Naše Simulační centrum je hodnoceno jako jedno z nejlepších v rámci ČR.