Pořádání kmenových a předatestačních kurzů

V roce 2019 pořádala KARIM kurz na závěr kmene včetně zkoušky podle nového VP a předatestační kurz podle starého VP zakončeného testem.