Kolektiv autorů připravil monografii Dětská anesteziologie

V roce 2019 byla publikována ojedinělá, první česky psaná učebnice dětské anesteziologie. Autorsky se na ní podíleli lékaři naší kliniky.

Vladimír Mixa a kol.: Dětská anestézie, Mladá fronta, Praha 2019.